Prawo konsumenckie

  • doradztwo prawne w zakresie prawa konsumenckiego
  • reprezentacja konsumenta w postępowaniach sądowych
  • reprezentacja przedsiębiorców w sporach z konsumentami
  • negocjacje, ugody sądowe i pozasądowe
  • sporządzanie opinii prawnych