Prawo obrotu nieruchomościami

 • doradztwo prawne na etapie nabywania nieruchomości
 • sporządzanie projektów umów i analiza umów dotyczących nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż)
 • reprezentacja Klienta w sprawach o zasiedzenie nieruchomości
 • reprezentacja Klienta w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • reprezentacja Klienta w sprawach o ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • usuwanie wad prawnych nieruchomości
 • negocjacje w toku sporów sąsiedzkich o nieruchomość
 • reprezentacja Klienta w sprawach o eksmisję
 • spory o wydanie nieruchomości
 • dochodzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • podział nieruchomości quad usum